Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2021

Op 14 september zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO / FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo.

De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt.

Aandachtspunten in het akkoord zijn o.a.

  • Loonparagraaf en looptijd
  • Werkdruk, realistische taakopdrachten, werkdrukplannen
  • Thuiswerkregelingen
  • Vitaliteit en capaciteit bij alle categorieën werknemers
  • Kan-bepaling RVU

Het bestuur van de UNIENFTO legt het onderhandelaarsakkoord positief aan haar leden voor.

Voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord, KLIK HIER…….

Laat uw mening horen!

Leden van de UNIENFTO worden uitgenodigd om onderstaande formulier in te vullen, waarin ze kunnen aangeven wat ze van dit onderhandelaarsakkoord vinden. U kunt uw mening kenbaar maken tot zondag 26 september 14.00 uur.

cao hbo 2022-2023