Onderhandelaarsakkoord cao HBO 2022-2023

Op 22 maart zijn de gezamenlijke vakbonden, waaronder de UNIENFTO / FvOv met de Vereniging Hogescholen tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao hbo.

De leden van de UNIENFTO ontvangen persoonlijk een brief waarin de punten zijn uitgewerkt.

Het belangrijkste punt in het akkoord is het vastleggen van de loonontwikkeling voor de komende periode. De afspraken zoals opgenomen het principeakkoord cao hbo 2022 en in de cao 2022 blijven onverkort van kracht.

De onderhandelaars van de UNIENFTO leggen het onderhandelaarsakkoord positief aan de  leden voor.

Voor de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord KLIK HIER……… 

Voor het persbericht van de UNIENFTO dd 23 maart 2022 KLIK HIER……..

Laat uw mening horen!

Leden van de UNIENFTO worden uitgenodigd om onderstaande formulier in te vullen, waarin ze kunnen aangeven wat ze van dit onderhandelaarsakkoord vinden. U kunt uw mening kenbaar maken tot zondag 10 april 24.00 uur.

cao hbo 2022-2023