Onderhandelaarsresultaat CAO-SBB 2021-2022

De AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv enerzijds en anderzijds de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), verder te noemen ‘partijen’, zijn het navolgende overeengekomen over de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van SBB, voor zover deze onder de werkingssfeer van de CAO-SBB vallen.

Voor het resultaat, KLIK HiER……