Onderhandelingen CAO SBB

bezuiniging2-1170×659

Onderhandelingen CAO SBB 03-04-2019 11:35
Op 27 maart jl. hebben de vakbonden, waaronder de UNIENFTO, weer overleg met SBB gehad over de nieuwe CAO SBB.

Dit overleg stond vooral in het teken van het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (Levensfaseverlof) en duurzame inzetbaarheid. Het gaat hierbij om vitaliteit, mobiliteit en ontwikkeling.

Op 8 mei a.s. wordt het cao-overleg voortgezet. De hiervoor genoemde thema’s zullen dan verder uitgediept worden.