Onderhandelingen over nieuwe CAO-SBB van start gegaan

content-img-one

Onderhandelingen over nieuwe CAO-SBB van start gegaan 14-12-2017 15:54
Nadat SBB en de vakbonden vorige maand hun inzetten voor de nieuwe CAO- SBB hebben uitgewisseld, heeft op 13 december jl. de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden.

Het overleg spitste zich tijdens dit overleg toe op twee thema’s. Er is gesproken over de loonruimte en de manier waarop de loonruimte ingezet kan worden.

Daarnaast is in het kader van de duurzame inzetbaarheid ook de verruiming en flexibilisering van het Levensfaseverlof onderwerp van bespreking geweest.

Het volgende cao-overleg zal plaatsvinden op dinsdag 23 januari 2018. In de tussentijd zullen in klein comité de voorstellen die aan de orde zijn geweest verder uitgewerkt worden.