Onderwijs Pioniers MBO

content-img-one

Onderwijs Pioniers MBO 06-03-2018 15:28
Bij het programma Onderwijs Pioniers MBO krijgen leraren in het MBO de kans, om met behulp van budget en begeleiding, aan de slag te gaan met een goed idee voor (beter) onderwijs. Deze leraren krijgen budget dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden; zolang het maar bijdraagt aan het realiseren van hun idee.

Onderwijs Pionier MBO 2018-2019 worden? Meld je hier aan (tot 17 april 2018).
Nu niet meedoen maar wil je wel op de hoogte gebracht worden als de volgende ronde start? Laat hier je mailadres achter.

Naast een budget van € 4.000,- , krijg je een jaar lang begeleiding bij de realisatie van je ideeën, een podium om je idee met een breder publiek te delen en daarnaast ben je onderdeel van een groeiend netwerk van pionierende leraren. Een (leraren)jury beoordeelt de ingediende ideeën.

Als deelnemer doorloop je hetzelfde begeleidingstraject als deelnemers aan het LerarenOntwikkelFonds. Onderwijs Pioniers biedt MBO-docenten de kans om ook te werken aan hun goede ideeën voor beter onderwijs. Het LerarenOntwikkelFonds is alleen beschikbaar voor leraren in het PO, VO en SO.

Werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO

De werkwijze van LOF en Onderwijs Pioniers MBO is gebaseerd op twee voorbeelden:

· Het Teacher Learning and Leadership Program (TLLP) uit Ontario, Canada;

· Het programma Onderwijs Pioniers.

Onderwijs Pioniers is in 2008 opgestart door Kennisland vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel te verbeteren. De Onderwijscoöperatie en Kennisland hebben het idee uitgewerkt tot succesvolle programma’s voor leraren in het PO, VO, SO en MBO.

Het begeleidingsprogramma bij LOF is in grote lijnen gebaseerd op het Onderwijs Pioniers programma. Met de start van LOF is het programma Onderwijs Pioniers voor leraren in het PO en VO beëindigd. Een belangrijk verschil tussen Onderwijs Pioniers MBO en LOF is dat deelnemers aan Onderwijs Pioniers MBO standaard een subsidie van € 4.000,- ontvangen terwijl dit bij het LOF kan oplopen tot € 75.000,-. Daarnaast is er maar één selectieronde per jaar. Het begeleidingstraject loopt dan gedurende het daaropvolgende schooljaar.

Eén netwerk van LOF-leraren en Onderwijs Pioniers

Een belangrijk onderdeel van Onderwijs Pioniers en van het LOF-programma is het opbouwen van een eigen netwerk. Onderwijs Pioniers heeft geleerd dat het zinvol is om je netwerk als leraar ook te versterken met contacten buiten je eigen sector. We bouwen aan één netwerk van leraren die bewust, gericht en gezamenlijk willen werken aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Daarom zijn ook de deelnemers van Onderwijs Pioniers MBO en hun initiatieven te vinden onder ‘Leraren’ en ‘Initiatieven’ op de website van het LOF. Bovendien zijn alle Onderwijs Pioniers uit de voorgaande jaren uitgenodigd om een profiel te maken op deze site en kunnen zo hun initiatief daar zichtbaar te maken.

Voorwaarden Onderwijs Pioniers

Lees hier de voorwaarden van het programma Onderwijspioniers 2018-2019