Onderzoek carrièreperspectief in het MBO

In de cao mbo 2020-2021 hebben vakbonden en de MBO Raad afgesproken een werkgroep in te stellen die de opdracht heeft om te komen met een voorstel (met eventueel verschillende scenario’s) om het carrièreperspectief van medewerkers, en in het bijzonder docenten, te vergroten en een passende salarisstructuur te realiseren. Dit alles met als doel om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten.

Om tot een goed voorstel te komen, hebben de vakbonden en de MBO Raad inbreng nodig van docenten en instructeurs. De werkgroep richt zich nu op docenten en instructeurs, er zal op een later moment verder worden gekeken naar andere functiegroepen. Wij willen graag nu aan docenten en instructeurs vragen onderstaande in te vullen. Vanzelfsprekend worden alle antwoorden anoniem verwerkt tot een landelijke analyse.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en kan ook per mobiele telefoon of tablet. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met zondag 3 januari 2021. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.    http://q.crowdtech.com/uGYG9Cvl6kWgYCF1dkBosA