Onderzoeken kort wetenschappelijk veldonderzoek

De UNIENFTO -pc maakt van de mogelijkheid gebruik om aanvragen te doen voor kort wetenschappelijk veldonderzoek. De volgende onderzoeken zijn door de UNIENFTO -PC aangevraagd en uitgevoerd.

  • Pedagogisch handelen van docenten en waardenontwikkeling van leerlingen, nummer 22 van de reeks ‘De Pedagogische Dimensie’, 2002.
  • Het beoordelen van waarden en normen, nummer 28 van de reeks ‘De Pedagogische Dimensie’, 2003. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken 1 en 2 heeft de UNIENFTO -PC samen met de Christelijke Federatie BVE een conferentie (3 april 2003) georganiseerd met de titel ‘Hard met een Hart?
  • Actief en zelfstandig leren in niveau 1 en 2 MBO-opleidingen, uitgevoerd door het Expertisecentrum Actief Leren van de Universiteit van Maastricht, 2004.
  • Waardengestuurd handelen van docenten, nummer 33 van de Pedagogische Dimensie, uitgegeven bij uitgeverij Tandem Felix-Ubbergen, ISBN 90 5750 083 3, 2004.
  • Teach as you Preach?, het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA), gelieerd aan de Universiteit van Tilburg, 2004)
  • Tijdig signaleren van gevaarlijk gedrag, mogelijkheden voor leraren, nr. 54 in de reeks van De pedagogische Dimensie, ISBN 90-6813-843-6, SCO-Kohnstamm Instituut Amsterdam, 2005.
  • Morele Moed, een onderzoek onder ROC-docenten, nr. 48 in de reeks van De Pedagogische Dimensie, ISBN is 978 90 5750 104 3, uitgeverij Tandem Felix, Nijmegen, 2005.
Neem nu contact op Meld u direct aan