Onze Adviescommissie Postactieven heeft dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden!

De UNIENFTO kent ‘vanaf den beginne’ een Adviescommissie Postactieven. De commissie bewaakt de belangen van de postactieve leden van de UNIENFTO en adviseert het Hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd inzake de belangen van onze post actieve leden.

De gehele pensioenproblematiek heeft uiteraard de volle aandacht van deze commissie en ook andere zaken die de ‘anders actieve’ leden aangaan worden er besproken. Ook is de commissie bekend door de jaarlijks georganiseerde Postactievendag die meestal bestaat uit een formeel gedeelte met actuele informatie over bijvoorbeeld onze pensioenen en een wat luchtiger deel dat over van alles en nog wat kan gaan en bijvoorbeeld gepaard kan gaan met een bezoek aan een bedrijf of instelling.

De meeste leden van de Commissie Postactieven zitten er al jarenlang en enkelen gaan de commissie vaarwel zeggen. Daarom doe ik namens het bestuur van de Commissie Postactieven een dringend beroep op onze postactieve leden om zich beschikbaar te stellen als bestuurslid om het belangrijke werk van de Adviescommissie Postactieven ook in de toekomst voort te zetten.

Heeft u interesse, dan kunt u dat kenbaar maken door een mailtje te sturen aan Cor Bunk, de huidige voorzitter van de Adviescommissie Postactieven. Het e-mailadres van Cor is cor.bunk@kpnplanet.nl. U kunt hem natuurlijk ook gewoon een keer bellen voor meer informatie: zijn telefoonnummer is 0344-615688.