Oproep bonden aan werkgevers: zorg voor een veilige werksituatie in de school

Op 18 januari stuurden de gezamenlijke bonden FvOv, AOb, CNV Onderwijs en FNV Overheid een brief aan de voorzitters van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland.

De bonden vinden dat de werkgevers vanuit hun Arbo-verantwoordelijkheid de kosten van medische mondkapjes en alle overige noodzakelijke maatregelen voor hun rekening moeten nemen.

Het op orde brengen van de luchtkwaliteit in de scholen moet daarnaast de hoogste prioriteit hebben.

“Het belang van een veilige werksituatie voor leraren, leerlingen en studenten moet voorop staan bij de werkgevers”, zegt Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv waar de UNIENFTO deel van uit maakt.