Over versoepeling maatregelen van het mbo in de huidige corona-periode

Op 19 mei kondigde het kabinet aan dat het MBO vanaf 15 juni nieuwe mogelijkheden krijgt om tot verdere openstelling van de gebouwen te komen.

Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom onderstaande richtlijnen opgesteld.

Bij de geleidelijke versoepeling van maatregelen willen we recht doen aan de verschillen tussen scholen, opleidingen en doelgroepen. Dat vraagt om zoveel mogelijk ruimte om op schoolniveau zelf invulling te geven aan hoe het onderwijs weer vorm krijgt.

Voor de richtlijnen, KLIK HIER……