Overleg nieuwe CAO-SBB

content-img-one

Overleg nieuwe CAO-SBB 23-11-2018 10:27
Afgelopen woensdag heeft overleg plaatsgevonden tussen SBB en de bonden vanwege de nieuwe CAO-SBB. De huidige CAO-SBB loopt tot het einde van dit jaar. Het overleg was met name bedoeld als kennismaking van Hannie Vlug als nieuwe directievoorzitter met de bonden. Daarnaast is gesproken over een aantal actuele ontwikkelingen en thema’s die momenteel bij SBB spelen.

Tevens is in een verkennende sfeer een aantal onderwerpen de revue gepasseerd die een rol kunnen gaan spelen bij de komende onderhandelingen.

Zowel SBB als de bonden zullen de komende tijd benutten om een inzet te formuleren voor de nieuwe cao.

Begin volgend jaar zullen de onderhandelingen van start gaan. Wat later dan gebruikelijk. Dit heeft te maken het feit dat het nog niet bekend is wat de loonruimte is die SBB tot beschikking krijgt. Zolang er nog geen nieuwe cao is, blijft de huidige CAO-SBB van kracht.