Overleg over nieuwe CAO SBB van start gegaan

cao

Overleg over nieuwe CAO SBB van start gegaan 11-02-2019 23:59
Op 31 januari jl. zijn de onderhandelingen voor de nieuwe CAO-SBB van start gegaan. SBB en de bonden hebben tijdens dit overleg hun inzetbrieven uitgewisseld.

Voor de bonden zijn onder meer een loonsverhoging van 5%, de uitbreiding van het Levensfaseverlof en de aanpak van werkdruk belangrijke onderwerpen.

Wat betreft SBB ligt bij de onderhandelingen de prioriteit bij de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers (mobiliteit, vitaliteit en ontwikkeling). Daarnaast heeft SBB een voorstel gedaan voor een individueel keuzebudget, zodat medewerkers meer ruimte krijgen om te kiezen voor een arbeidsvoorwaardenpakket dat past bij hun persoonlijke omstandigheden, voorkeur en levensfase.

Op 19 februari en op 27 maart a.s. worden de onderhandelingen voortgezet.