Peiling coronamaatregelen in het mbo en hbo

Er wordt veel overleg gevoerd tussen de bonden, MBO-raad, Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW over maatregelen rondom corona in het onderwijs. Voor ons is het daarbij van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van onze leden. Daarom vragen we je om deze korte vragenlijst in te vullen. Invullen kan t/m zondag 22 november. Alvast bedankt voor je medewerking.

Naar de enquete