Peiling eindexamens in het vo 2021

Door de Covid-19 pandemie is ook dit schooljaar weer verre van normaal te noemen zeker nu er ook vanaf 16 december weer strengere maatregelen van kracht zijn. Deze maatregelen hebben grote invloed op de mentale gezondheid en prestaties van zowel leerlingen als onderwijspersoneel.

In de komende tijd is de FvOv weer betrokken bij vele overleggen op dit gebied en wil daarom graag de mening van de leden weten over achterstanden, de centrale eindexamens en over een eventuele heropening van de scholen.

 We vragen daarom jullie medewerking aan een ledenpeiling van de FvOv door een vragenlijst in te vullen via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/5LLJ9WD

 De ledenpeiling staat open t/m maandag 1 februari a.s.

 Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.