Pensioenbrief van de VCP

Het is van onze kant enige tijd stil geweest rond de uitwerking van het Pensioenakkoord, maar de VCP heeft bepaald niet stil gezeten. Integendeel, er is enorm veel werk verzet om de uitwerking van het Pensioenakkoord verder vorm te geven. Minister Koolmees hoopt de klus voor de zomer geklaard te hebben. Zoals er nu naar uitziet sluit de VCP niet uit dat er meer tijd nodig zal zijn om tot een uitwerking te komen die toetsbaar is aan de te behalen doelen. Aan die doelen houden wij onverkort vast.

Voor de pensioenbrief, KLIK HIER………