Adviescommissie Post actieven

De UNIENFTO kent een Adviescommissie Postactieven.

Deze adviescommissie streeft ernaar de band tussen UNIENFTO en postactieve leden te versterken en adviseert het hoofdbestuur over belangenbehartiging inzake pensioenen en sociale zekerheid voor postactieven.

De Adviescommissie Postactieven bestaat uit zes leden:

Voorzitter:

Cor Bunk

Secretaris:

Boy de Boer

Leden:

Arnold Hoekstra

Piet pieterse

Kees Voogd

Alfred de Vries

Elk jaar organiseert de commissie een bijeenkomst voor postactieve leden, waarbij telkens een actueel thema centraal staat.

Neem nu contact op Meld u direct aan