Postactievendag UNIENFTO van 11 maart 2020 gaat niet door!

Helaas moeten wij u meedelen dat de geplande Postactievendag op 11 maart a.s. geen doorgang zal vinden.
Zo mogelijk zal deze dag op een later tijdstip plaatsvinden.
Publicatie  hierover zal weer worden aangekondigd in ons tijdschrift en via deze website!
Met vriendelijke groeten,
Cor Bunk, voorzitter Commissie Post-Actieven UNIENFTO