Principeakkoord cao hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd

De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao hbo 2022-2023 geaccordeerd. Dat betekent dat de cao hbo 2022-2023 definitief tot stand gekomen is. De in het principeakkoord gemaakte afspraken zullen in de tekst van de nieuwe cao hbo verwerkt worden.

Bij de FvOv/UNIENFTO hebben 96% van de leden voor het principeakkoord gestemd, waarbij de financiële paragraaf met een structurele salarisverhoging van 4% ingaande 1 juni 2022 de belangrijkste maatregel is, naast de eenmalige uitkering van € 600 bruto naar rato van de betrekkingsomvang.

Gezien de looptijd van een jaar zullen de onderhandelingen over de volgende cao niet lang op zich laten wachten. Er is weliswaar een nieuwe cao met een looptijd tot 1 april 2023, maar onder andere de te hoge werkdruk en de zorgen over de vitaliteit van het personeel vragen in het hbo dringend om verdere onderhandelingen.

De afspraak dat met ingang van 1 april 2022 in het hbo gewerkt gaat worden met realistische taakopdrachten op individueel en op teamniveau is daarbij de belangrijkste maatregel die nu van toepassing moet zijn in het hbo.

Gerrit Karssenberg en Gijs Jacobse