Professioneel Statuut MBO: Uw mening telt!

Ruim 10 jaar geleden hebben de bonden betrokken bij de cao-mbo, waaronder de UNIENFTO, met de MBO-Raad een Professioneel Statuut vastgesteld. Doel van het Professioneel Statuut was de verankering van de professionele ruimte (zeggenschap) van de docent. Als docent mbo heb je het recht zelf te bepalen hoe je je beroep wilt uitoefenen. de komst van de Ondernemingsraad in het MBO in het vooruitzicht zijn toen ook extra zeggenschapsbevoegdheden voor de nieuwe OR vastgelegd in die overeenkomst.

Sinds de totstandkoming van het Professioneel Statuut hebben de ontwikkelingen rond de gegeven en gewenste professionele ruimte voor medewerkers in het onderwijs, en dus ook voor medewerkers in het MBO, niet stilgestaan. De vraag die dan bovenkomt is of het huidige Professioneel Statuut in het MBO (nog) voldoet?

Daarom willen de gezamenlijke bonden graag weten wat dit Statuut voor u in de praktijk betekent of betekend heeft. Worden docenten, teams en OR echt betrokken bij het onderwijskundig beleid? Welke invloed heb jij, je team of de OR hierop?

Dat willen we graag van u weten en daarom hebben we gezamenlijk een kleine enquête opgesteld. Deze enquête kunt u tot 31 januari invullen via https://nl.surveymonkey.com/r/professioneelstatuutmbo.

Bent u docent of onderwijsondersteuner in het mbo en heeft u 5 minuten? Vul de enquête in. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij zijn nieuwsgierig naar uw antwoorden.