Reactie CMHF op Prinsjesdag

Dit is hét moment om geld vrij te maken om de werkdruk in de (semi)publieke sector te verlagen en de kwaliteit te verhogen. Meer ruimte voor de professional en herwaardering van vakmanschap!

Voor de CMHF zijn dit essentiële voorwaarden die nu ingevuld kunnen worden.

Daarnaast is de “olifant in de kamer” bij de onvermijdelijke koopkrachtplaatsjes de financiële positie van de pensioenfondsen c.q. het ABP. Of waarheidsgetrouwer: de wijze waarop deze financiële positie moet worden berekend.

Iedereen ondervindt hiervan de gevolgen. Direct voelbaar voor de gepensioneerden, maar minstens even ingrijpend voor de werkenden die naast een dreigende korting worden geconfronteerd met waarschijnlijk hogere premies en – worst case scenario – minder opbouw.

Kortom, een onacceptabele situatie die vraagt om onmiddellijk actie. De huidige rigide rekenregels moeten in ieder geval op de helling; zo veel is duidelijk!