Richtlijnen van en voor het mbo in de huidige coronavirus COVID-19-periode d.d. 6 januari 2021

De pandemie Coronavirus COVID-19 houdt Nederland nog stevig in zijn greep en zorgt ervoor dat ook het Middelbaar Beroepsonderwijs niet gegeven kan worden zoals dat onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. De overheid tracht de verspreiding van het virus tegen te gaan door maatregelen die ook het onderwijsproces in het mbo en de mensen die daarbij betrokken zijn, raken. Dat betreft maatregelen die op dit moment bekend zijn, maar het is ook denkbaar dat er (nog) andere maatregelen zullen volgen. Studenten en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat in deze beperkte en onzekere situatie op een zo veilig mogelijke wijze zo goed mogelijk beroepsonderwijs gegeven wordt. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom onderstaande richtlijnen opgesteld.

Voor de volledige richtlijnen, KLIK HIER……..