Samenwerking, participatie en netwerken

 • De UNIENFTO -pc werkt ingeval van gelijkluidende of samensporende activiteiten samen met de Christelijke Federatie BVE/KBVO., Edukans, CPS.
 • De UNIENFTO -pc is lid van het Netwerk Christelijk Onderwijs (NCO) en voert daarbij bij toerbeurt het voorzitterschap. Bij het NCO zijn ondermeer aangesloten de Besturenraad, PKN, Ouders & Coo, CPS, Windesheim, CNVO, AobCVHO, UnieNzv en de PCSO.
  &
 • De UNIENFTO -pc participeert via de Besturenraad in de Commissie Identiteit PTH Fontys lerarenopleidingen, dan wel in de nog op te richten raad van Advies Fontys Eindhoven. De Commissie heeft onder meer de taak het curriculum van de bovenvermelde lerarenopleidingen namens het onderwijsveld te legitimeren.
 • De UNIENFTO -pc participeert in voor arbeidsrechterlijke vraagstukken in de diverse rechtspositionele en overleggremia via de UNIENFTO .
 • De UNIENFTO -pc is lid van het Internationaal Verband van Organisaties voor Christelijk Opvoeding en Onderwijs (IV). Het IV is een vereniging, waarvan de roots terug gaan naar 1927. Inmiddels heeft het IV leden/organisaties in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Polen, Zwitserland, Slowakije en Hongarije. Het IV stelt zich ten doel:

 

  • het bevorderen van de ontmoeting tussen bij mensen die bij de christelijke opvoeding en het christelijk onderwijs betrokken zijn;
  • het ondersteunen van de samenwerking tussen christelijke scholen in Europa;
  • het behartigen van de belangen van christelijke scholen bij Europese instituties w.o. ´Straatsburg´ en ´Brussel’.
  • het ontwikkelen van een protestants profiel van christelijke opvoeding en onderwijs in openbare debat.
Neem nu contact op Meld u direct aan