SBB: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

In 2014 werd een wetsvoorstel ingediend waarmee de overgang geregeld werd van de

wettelijke taken van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb’s) naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven, de SBB.

Met dit wetsvoorstel werden per 1 augustus 2015 de toenmalige zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven opgeheven en ondergebracht bij de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stichting SSB).

De taak van deze stichting is het maken van landelijke afspraken over kwalificatiedossiers, exameneisen, doelmatigheid van de organisaties en beroepspraktijkvorming (stages).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

In het Regeerakkoord Rutte II (oktober 2012) stonden forse bezuinigingen op de zeventien kenniscentra opgenomen. Dat maakte een nieuw samenwerkingsmodel voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven noodzakelijk. Vanaf 1 augustus 2015 is er dus één samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB).

SBB voert vanaf 1 augustus 2015 de wettelijke taken voor de kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming uit. Vanaf dat moment hebben de 17 kenniscentra hun wettelijke taken overgedragen aan de nieuwe SBB.

Scholen en leerbedrijven

Jonge mensen een kans bieden op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk. Per 1 augustus 2015 hebben de kenniscentra hun wettelijke taken, zoals het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van de beroepspraktijkvorming overgedragen aan SBB.

Leerbedrijven behouden hun erkenning en praktijkopleiders kunnen blijven rekenen op professionele begeleiding van een ervaren opleidingsadviseur.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen per 1 augustus 2015 op een rij:

  • online en persoonlijke dienstverlening;
  • eenduidige werkwijze (standaardisering van processen);
  • regionale focus met 450 adviseurs praktijkleren in de regio;
  • alle 232.000 leerbedrijven door SBB erkend;
  • één loket voor leren in de beroepspraktijk, kwalificeren en examineren, stage- en arbeidsmarktinformatie.

De CAO SBB regelt de arbeidsvoorwaarden voor de ruim 550 medewerkers van SBB. Ook de UNIENFTO heeft onderhandeld over de CAO SBB en de nieuwe CAO SBB is per 1 januari 2018 ingegaan.

KLIK HIER voor de CAO SBB 2021-2022

KLIK HIER voor de CAO SBB 2018

KLIK HIER voor de CAO SBB 2016

Neem nu contact op Meld u direct aan