Servicedocument HO – Aanpak Coronavirus COVID-19

Beste lezer,
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft op 15 mei 2020 een nieuw, aangepast servicedocument gemaakt op basis van de stand van zaken per gelijke datum. In dit document wordt (soms nogmaals) aangegeven wat de (on)mogelijkheden zijn voor het hoger onderwijs voor zowel de studenten, docenten en de instellingen en waar men zich aan dient te houden.

Voor het volledige Servicedocument, KLIK HIER……..