Servicedocument Hoger Onderwijs versie 9.0 18 december 2020 – aanpak coronavirus COVID-19

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor het servicedocument, KLIK HIER………