Servicedocument mbo-aanpak coronavirus en brief aan Tweede Kamer

Op 15 maart jl. heeft het kabinet besloten dat in verband met het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus er tot en met 6 april geen onderwijs plaatsvindt op de locaties van scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven ook van kracht tot en met 6 april.

Voor de kamerbrief, KLIK HIER………

Voor het servicedocument mbo-aanpak coronavirus, KLIK HIER………