Sociale partners gaan voor versterking van het mbo als ‘a great place to work’

Dit is dé ambitie die de MBO Raad en de vakbonden, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv / UNIENFTO, als sociale partners bij het sluiten van de cao mbo 2018-2020 hebben uitgesproken. Deze ambitie raakt vele thema’s en met elkaar zijn sociale partners dit brede speelveld verder aan het onderzoeken en concretiseren. Input vanuit scholen, werknemers en ondernemingsraden is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Voor meer informatie, KLIK HIER……….