Staken of niet? Leden zijn aan zet

content-img-one

Staken of niet? Leden zijn aan zet 18-01-2019 11:21
De FNV-bonden hebben begin januari een actieweek voor alle onderwijssectoren aangekondigd in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart a.s. Deze acties zullen worden georganiseerd in de week van 11 tot 15 maart. Op dit moment is nog niet duidelijk waar de acties uit zullen bestaan. CNV Onderwijs heeft aangekondigd wel mee te doen aan acties maar staking nu een voorbarig middel te vinden.

De UNIENFTO heeft gezegd, zodra er meer duidelijkheid is over het actietraject, te bepalen of en zo ja op welke manier we daarin zullen participeren. De actieweek moet z’n hoogtepunt vinden in een stakingsdag voor alle onderwijssectoren (PO, VO, MBO, HBO en WO) op vrijdag 15 maart a.s.

De UNIENFTO is zeer zeker van mening dat er in de komende jaren stevig geïnvesteerd moet worden in het onderwijs. Alle onderwijssectoren hebben op hun eigen wijze te maken met tekorten aan personeel, lage salarissen en een steeds hoger oplopende werkdruk. Daarnaast kent elke sector ook nog z’n eigen specifieke problematiek, zoals bijvoorbeeld de downgrading en de functiewaardering in MBO en HBO. Structurele, onderwijsbrede, investeringen zijn daarom ook de komende jaren keihard nodig, ook daarvan zijn we als UNIENFTO ten volle overtuigd.

De UNIENFTO is ervan overtuigd goede afspraken te hebben gemaakt in de in 2018 afgesloten cao’s met de werkgevers in MBO en HBO over salaris en aanpak van de werkdruk, althans binnen de mogelijkheden en middelen die er waren. Onze leden hebben daar ook mee ingestemd. Echter, dit gaat een stuk verder. Deze acties zijn gericht aan de politiek om te proberen meer geld af te dwingen voor het onderwijs en daarmee de beide speerpunten, salaris en werkdruk, nog verder aan te kunnen pakken.

De vraag is of staking op dit moment het juiste instrument is om dit af te dwingen of dat we eerst moeten afwachten wat de lopende gesprekken opleveren. Daarom zijn onze leden nu aan zet.

Onze actieve leden hebben persoonlijk een brief ontvangen waarin we ze vragen of ze bereid zijn actief mee te doen aan de stakingsdag op 15 maart aanstaande.

Hun JA of NEE zal voor ons bepalend zijn of wij als UNIENFTO meedoen met de stakingsacties.

Wordt vervolgd……….