Stemmen over het principeakkoord pensioenen gesloten

Beste collega,

In het kader van de pensioendiscussie die momenteel hevig gaande is, hechtten ook wij eraan om uw mening te vernemen. Aan al diegenen, die gestemd hebben, spreken wij onze dank uit. Ruim 81% heeft voor het akkoord gestemd, terwijl een kleine 19% tegen stemde. Er waren geen neutrale stemmen.

Wij zullen uw mening doorgeven aan de VCP, die ons vertegenwoordigt bij het pensioenoverleg.

Bestuur UNIENFTO