Subsidieregeling extra hulp voor de klas gepubliceerd

De regering heeft de  regeling waarmee instellingen in het  MBO en Hoger Onderwijs subsidie kunnen krijgen voor de inzet van extra hulp in de klassen gepubliceerd in de Staatscourant. In een bijlage staat ook hoeveel er per instelling beschikbaar is.

Kijk voor de regeling op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21730.html