Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen

Gisteren is in de Tweede Kamer de tijdelijke wet testbewijzen COVID-19 aangenomen, waarin werknemers (terecht) uitgezonderd van een testverplichting. Ondanks deze uitzonderingspositie is de VCP er niet gerust op dat deze norm op de werkvloer concreet vorm zal krijgen. Bijgaand een persbericht dat vandaag is verstuurd en waarin wij ons standpunt toelichten.

Voor het persbericht, KLIK HIER……..