Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Sectie OOP

Graag nodigt het sectiebestuur OOP van de UNIENFTO haar leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 5 november 2019 in het kantoor van de UNIENFTO aan de Boschweg 6, 4105 DL Culemborg. Aanvang is 11:30 uur

De agenda is al volgt: 

 

 

11.30 uur: start vergadering (de zaal is open vanaf 11.00 uur)

 

Agenda

  1. Opening

Verwelkoming van de aanwezigen door Hans te Boekhorst

 

  1. Toelichting op het secretarieel jaarverslag 2018

 

  1. (Her-)verkiezing bestuursleden

     Lon Coolen en Martin van Klei zijn aftredend en herkiesbaar

De vergadering wordt verzocht om een mandaat aan het bestuur om met potentiële nieuwe kandidaten verder in overleg te treden.

 

  1. Uitleg werktijden OOP/OBP, en beantwoording vragen daaromtrent

 

  1. Rondvraag en sluiting

 

In verband met de catering verzoekt het bestuur u zich vooraf aan te melden.

Aanmelden kan tot 1 november 2019 en uitsluitend per e-mail bij de

secretaris: m.vanreek@tele2nl

 

Aansluitend aan deze vergadering wordt vanaf 14.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de UNIENFTO gehouden.