UNIENFTO -PC vereniging

UNIENFTO -PC vereniging

Onze protestants christelijke vereniging staat vooral het personeel werkzaam in het mbo, hbo en voortgezet onderwijs.

De UNIENFTO -pc kiest voor waarden, in het licht van de christelijke traditie.

De UNIENFTO -pc is actief op het terrein van onderwijs en identiteit.

De cao-onderhandelingen en de rechtspositionele zaken worden door de UNIENFTO gerealiseerd.

Op initiatief van de UNIENFTO -pc zijn een aantal onderzoeken in het onderwijs gedaan in het kader van kortlopend wetenschappelijk veldonderzoek.

Wie zijn wij
Activiteiten
Samenwerking, participatie en netwerken
Onderzoeken kort wetenschappelijk veldonderzoek
Artikelen
Aanmelden
Enquéte

Neem nu contact op Meld u direct aan