Update Coronarichtlijn MBO

De UNIENFTO / FvOv, AOb, CNVO en FNV-Overheid hebben met de MBO-Raad en JOB de bestaande Coronarichtlijn voor het MBO geƫvalueerd en aangepast ook aan de nieuwe ontwikkelingen. De richtlijn heeft betrekking op het zo veilig mogelijk kunnen volgen van onderwijs en het werken in het onderwijs. Onderdeel van de richtlijn is de omgang met medewerkers die door Corona niet op de instelling kunnen werken. De nieuwe versie 3.0 vindt u hier. https://www.mboraad.nl/sites/default/files/documents/201111_richtlijnen_mbo_3.0_definitief.pdf

Nieuwe Servicedocumenten MBO en HBO vastgesteld

De Servicedocumenten geven de instellingen handreikingen waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen, en de gevolgen daarvan, voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs (HBO &WO) om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Net zoals bij de voorgaande edities van deze servicedocumenten zijn deze tot stand gekomen na overleg met, en met instemming van de FvOv, AOB, CNVO, FNV-Overheid, studentenvakbonden en werkgeversorganisaties in MBO en HBO. De documenten worden aangevuld of aangepast wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.

Klik voor Servicedocument(en) MBO

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/10/servicedocument-mbo-aanpak-coronavirus

Klik voor Servicedocument HBO

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/07/10/servicedocument-ho—aanpak-coronavirus-covid-19