VCP Young Professionals zoekt per 1 september 2017 een nieuw gezicht

content-img-one

VCP Young Professionals zoekt per 1 september 2017 een nieuw gezicht 19-06-2017 14:37

De VCP is de Vakcentrale voor Professionals waartoe de UNIENFTO behoort door het lidmaatschap van de CMHF. De VCP is op zoek naar een woordvoerder voor de jongerenafdeling, de VCP Young Professionals, kortweg VCP YP. Ook jonge leden van de UNIENFTO komen daarvoor in aanmerking!

Functieprofiel VCP YP woordvoerder (kader/vrijwilligersfunctie)

Ben jij een jonge professional en voel jij je maatschappelijk verantwoordelijk? Ben jij in staat om de belangen van jonge professionals te vertegenwoordigen ten aanzien van diverse sociaal-economische vraagstukken? Ben jij daarnaast bereid om naast jouw baan, als vrijwilliger voor een aantal uren in de week, deze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zetten in daden als hét nieuwe gezicht van de VCP Young Professionals? Zijn volgens jou idealen als beroepseer, professionaliteit en vakinhoud onmisbaar voor de totstandkoming van goede arbeidsverhoudingen en een prettige werkomgeving? Stuur ons dan vóór 1 juli 2017 jouw motivatie en cv.

Doel van de VCP YP

De VCP YP wil graag (meer) jongeren betrekken bij het sociaaleconomische overleg en zo ook jongeren nut en noodzaak van dit overleg en de polder laten zien. Dit kunnen zij doen, doordat zij in verschillende overlegorganen plaatsnemen. Het doel van de VCP YP is om jongeren een stem en invloed in belangrijke instituties (SER, StvdA) en in politiek Den Haag te geven. Bovendien is de VCP YP een netwerk waar jonge professionals hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. De VCP YP zijn over het algemeen jonge werknemers met relatief korte werkervaring en een middelbare of hogere opleiding uit veel verschillende sectoren en branches.

Over de functie

Het nieuwe gezicht van de VCP Young Professionals werkt samen met jonge professionals, die onder andere actief zijn bij de aangesloten organisaties van de VCP, aan een visie op thema’s rond professionaliteit en vakinhoud. En weet dit gezamenlijk om te zetten in concrete acties ten behoeve van goede arbeidsverhoudingen- en omstandigheden voor jongeren.

Je vertegenwoordigt de jongeren van de VCP binnen en buiten de VCP, richting politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. Je bent daarnaast nauw betrokken bij het PensioenLab en maakt namens de VCP YP deel uit van het bestuur van de Stichting PensioenLab. Ook maak je deel uit van diverse netwerken zoals bijvoorbeeld het SER Jongerenplatform, krijg je ruimte om innovatieve ideeën te lanceren, de VCP Young Professionals verder uit te werken en op de kaart te zetten.

Verhouding VCP YP tot VCP

De VCP Young Professionals (VCP YP) is onderdeel van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) en bestaat sinds 2012. De VCP YP kan als vereniging op basis van haar achterban zelfstandig positie kiezen. De VCP YP onderschrijft daarbij de VCP-beleidsuitgangspunten.

Onderwerpen waar het nieuwe gezicht zich mee bezig kan gaan houden:

aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (zie bijvoorbeeld https://vcp.nl/actualiteiten/4208/duizenden-op-de-been-tegen-leenstelsel/);
vast – flex (Jonge sociale partners tekenen Jongerenakkoord, zie https://vcp.nl/symphony/extension/sm_richtext_redactor/getfile/?name=Jonge-sociale-partners-tekenen-Jongerenakkoord_1.pdf);
pensioenen (zie www.pensioenlab.nl);
(hoogopgeleide) Wajongeren;
werk en privébalans;
carrièreontwikkeling en solliciteren;
medezeggenschap en meer jongeren in de OR.

Wie zoeken we?

Het nieuwe gezicht van de VCP YP is iemand met een brede maatschappelijke interesse en bij voorkeur lid van één van de bij de aangesloten organisaties die zijn aangesloten bij de VCP. Indien je nog geen lid bent dan maken wij jou graag lid bij één van onze aangesloten organisaties. Je hebt affiniteit met de ontwikkeling van jongeren tot jonge professionals en alles wat er tijdens dat proces bij komt kijken. Je bent initiatiefrijk, een verbinder en communicatief sterk en legt gemakkelijk contact met andere jonge professionals. Je bent bereid om op vrijwilligersbasis, met dito vergoeding, je enkele uren per week, voor enkele jaren, in te zetten voor de VCP YP.

Solliciteren en meer informatie

Geïnteresseerden voor deze vrijwilligersfunctie kunnen vóór 1 juli een motivatie en curriculum vitae sturen aan: e.wolters@vcp.nl. Voor meer informatie kan men bellen naar 06-54224826